Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Matko Erceg)

PROCESI POLIMERIZACIJE_rezultati II. kolokvija, kontinuirane provjere znanja i upute

Rezultati II. kolokvija iz predmeta PROCESI POLIMERIZACIJE (PSS_ZOM) od 11.6.2019. kao i UKUPNI rezultati kontinuirane provjere znanja te upute mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima te na oglasnoj ploči Zavoda.
Split, 16.6.2019.  Prof. dr. sc. Matko Erceg