Oglasna ploča (doc.dr.sc. Sanja Perinović Jozić)

Vježbe iz Strukture i svojstva polimera-raspored grupa

STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA

Laboratorijske vježbe - ak. god. 2015./2016.

GRUPA A GRUPA B
1. Banožić Ivana
2. Vučenović Petra
3. Čudina Diana
4. Ćurić Iva
5. Gracić David
6. Kajfeža Dora
1. Matenda Ivana
2. Stoilova Anamarija
3. Varešković Julijana
4. Barbir Danijela
5. Jarčević Boris
6. Vonić Hajdi

KOLOKVIJ GRUPA A GRUPA B
1. Vježba 1. Identifikacija polimernog materijala.
Vježba 2. Određivanje gustoće polimernih materijala.
Vježba 1. Identifikacija polimernog materijala.
Vježba 2. Određivanje gustoće polimernih materijala.
2. Vježba 3. Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase polimera. Vježba 3. Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase polimera.
3. Vježba 10. Određivanje staklišta i tališta polimera metodom diferencijalne pretražne kalorimetrije. Vježba 10. Određivanje staklišta i tališta polimera metodom diferencijalne pretražne kalorimetrije.
4. Vježba 12. Termogravimetrijska analiza. Vježba 12. Termogravimetrijska analiza.
5. Vježba 8. Određivanje strukture razgrađenog poli(vinil-klorida) UV-VIS spektroskopijom. Vježba 8. Određivanje strukture razgrađenog poli(vinil-klorida) UV-VIS spektroskopijom.
6. Vježba 4. Identifikacija polimera infracrvenom spektroskopijom. Vježba 4. Identifikacija polimera infracrvenom spektroskopijom.
7. Vježba 6. Kvantitativno određivanje omekšavala infracrvenom spektroskopijom. Vježba 6. Kvantitativno određivanje omekšavala infracrvenom spektroskopijom.

Kolokviji će se održavati utorkom u 9:00 na fakultetu, soba br. 41. Kolokvije pripremati prema gore navedenoj tablici. Vježbe će se održavati četvrtkom i petkom prema rasporedu u sobi br. 41. Početak Vježbi za Grupu A je 15. listopada 2015., a za Grupu B 16. listopada 2015.

                                                                                                                                                    Voditelj vježbi:

                                                                                                                                    doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

Split, 07. listopada 2015.