Oglasna ploča (doc.dr.sc. Sanja Perinović Jozić)

Vježbe iz Polimernih materijala-SZOM

POLIMERNI MATERIJALI

Laboratorijske vježbe - ak. god. 2020./2021.

Obavještavaju se studenti treće godine prediplomskog stručnog studija (smjer: Zaštita i oporaba materijala) da se raspored vježbi nalazi pod Nastavnim materijalima predmeta.

                                                                                                                         Voditelj vježbi:

                                                                                                          doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

Split, 6.11.2020.