Kemijsko-tehnološki fakultet

Raspisivanje natječaja, poslijedoktorand u Zavodu za organsku tehnologiju

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u Zavodu za organsku tehnologiju.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:
  1. životopis
  2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
  3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
  4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
  5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.
*******

OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

Dana 9. prosinca 2020. godine (srijeda) u 12:30 sati u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Irena Krešić, dipl. inž. pristupit će obrani doktorske disertacija pod naslovom

„Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)“

Obavijest za studente u vezi održavanja online predavanja i seminara od 1. prosinca 2020.

Poštovane studentice i studenti,
slijedom Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera
(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/nadopuna_uputa_visoka_ucilista_27_11_2020.pdf),  predavanja i seminari na Kemijsko-tehnološkom fakultetu odvijat će se od utorka, 1. prosinca 2020. godine, isključivo na daljinu (online) putem sustava MICROSOFT TEAMS, MERLIN ili ZOOM prema važećem rasporedu.

PREDAVANJA I SEMINARI IDU ONLINE OD UTORKA, 1. PROSINCA 2020.

Slijedom novih Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, nadopuna od 27. studenog 2020., predavanja i seminari na Kemijsko-tehnološkom fakultetu odvijat će se od utorka, 1. prosinca 2020. godine, na daljinu (online) putem sustava MICROSOFT TEAMS, MERLIN ili ZOOM.

Laboratorijske vježbe, parcijalni ispiti (kolokviji) i ispiti te izrada završnih i diplomskih radova provodit će se na Fakultetu uz pridržavanje svih važećih protuepidemioloških mjera.                                                  

preporuke od 31.8.2020.
 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf

preporuke od 27.11.2020.
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/nadopuna_uputa_visoka_ucilista_27_11_2020.pdf


                                                                                              Dekan
                                                                                 prof. dr. sc. Matko Erceg 

16. Sajam stipendija i visokog obrazovanja

Institut za razvoj obrazovanja organizira 16. po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati u srijedu 25.11.2020. u vremenu od 10-16 sati u virtualnom okruženju na internetskoj stranici www.iro.hr.
Na ovogodišnjem Sajmu učenici i studenti te njihovi roditelji moći će posjetiti virtualne štandove više od 30 domaćih i inozemnih sveučilišta, veleučilišta, državnih institucija, veleposlanstava, tvrtki te zaklada koje predstavljaju svoje studijske programe, stipendije te programe stručne prakse. Usporedo s virtualnim izlaganjem, pripremljen je zanimljiv popratni program u kojem će učenici i studenti moći sudjelovati u online predavanjima i diskusijama o tome kako se uspješno pripremiti za upis na studij, kako se uspješno pripremiti za prijavu za stipendije, kako uspješno položiti ispite za studij u inozemstvu, kako uspješno studirati u vrijeme pandemije te kako uspješno realizirati studentsku stručnu praksu.
Detaljnije informacije o Sajmu dostupne su na internetskoj stranici www.iro.hr, na Instagram (iro.hr), Facebook te LinkedIN stranici Instituta za razvoj obrazovanja.
Pogledajte Program ovogodišnjeg Sajma te vas pozivamo da, osim razgledavanja virtualnih štandova, poslušate govornike na zanimljivim panelima putem navedenih linkova.
Pristup svim posjetiteljima je naravno besplatan, a format sudjelovanja je jednostavan i interaktivan.