Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest studentima o radu Knjižnice

Radi što učinkovitije zaštite od širenja bolesti COVID-19 knjižnica je zatvorena.
Ukoliko želite produžiti rok posudbe, vratiti knjigu ili posuditi neki naslov molimo javite se e-mailom na knjiznica@ktf-split.hr te će vas knjiga (ukoliko je dostupna) čekati u dogovoreno vrijeme.
Cilj je ove mjere izbjeći situacije mogućih bliskih kontakata.
Hvala na razumijevanju!

Natječaj - NN 47/20 od 17.04.2020

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J

za izbor

 - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar prava, VSS)
  • 2 godine radnog iskustva u struci
  • posjedovanje certifikata u području javne nabave
  • znanje rada na računalu (MS Office, Internet)
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti životopis i dokaz o posjedovanju certifikata u području javne nabave.

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Obavijest o prilagođenom režimu rada Fakulteta od 23. ožujka 2020. godine

Sukladno naputcima Nacionalnog kriznog stožera civilne zaštite od ponedjeljka, 23. ožujka 2020. godine pa do daljnje obavijesti Fakultet radi u prilagođenom režimu rada.

U tom razdoblju:

  • Nastava na svim razinama studija izvodi se kao nastava na daljinu. 
  • Sve druge aktivnosti vezane za nastavu odgađaju se do daljnje obavijesti.
  • Svi nastavnici će biti dostupni studentima putem službenih fakultetskih adresa elektroničke pošte.
  • Sve službe fakulteta dostupne su putem službenih adresa elektroničke pošte.
  • Studentska služba i dekanat dostupni su i na službene brojeve fiksnih telefona od ponedjeljka do petka u vremenu od 10.00-13.00 sati. 

On-line nastava, sustav Merlin (Moodle) ili Microsoft Teams

Poštovani nastavnici i studenti,

Zbog novonastale epidemiološke situacije nastava se od 23.03.2020. godine održava online.
Za održavanje nastave (predavanja i seminara) modelom on-line koristit će se sustav Merlin (Moodle) ili Microsoft Teams, a nastava će se odvijati prema rasporedu sati.
Nastavnici će putem Merlin (Moodle) ili Microsoft Teams sustava postaviti primjere pokaznih vježbi iz pojedinih predmeta u terminu prema rasporedu.

Studenti trebaju biti ispred računala, laptopa, tableta ili mobitela u terminu održavanja nastave iz svojih kolegija i spojiti se na sustav Merlin (Webinar) ili na Microsoft Teams - ovisno o tome što će biti dostupno sukladno trenutnim tehničkim mogućnostima sustava.
Molimo nastavnike da uspostave komunikacijske kanale sa studentima ovisno o tehničkim mogućnostima.
Pratite obavijesti na web stranici fakulteta, mailu Fakulteta te obavijesti u sustavu Merlin i Microsoft Teams

VAŽNO - Komunikacija unutar Microsoft Teamsa se odvija putem mail sustava na Officu365 pa je bitno da provjeravate mailove i ovdje https://outlook.office365.com/ 

UPUTE MERLIN

brza_pomoc_webinar_2
merlin-prirucnik-studenti-rujan_2019
Adobe-Connect
UPUTE ZA RAD S MICROSOFT TEAMS