Kemijsko-tehnološki fakultet

PREZENTACIJA PROJEKTA EUROPSKO SVEUČILIŠTE MORA (SEA-EU)

Poštovani studenti,

U utorak, 3. ožujka 2020. u amfiteatru A0-2 s početkom u 14:00 sati održat će se PREZENTACIJA PROJEKTA EUROPSKO SVEUČILIŠTE MORA (SEA-EU) (web: https://sea-eu.org/ i ukratko o projektu: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-sea-eu.pdf ) i RADIONICA o pisanju prijava za Erasmus + studijski boravak/praksu u sklopu SEA-EU projekta. SEA-EU projekt se provodi na našem Sveučilištu zajedno sa sveučilištima u Cádizu (Španjolska), Brestu (Francuska), Kielu (Njemačka), Gdanjsku (Poljska) i Malti.
erasmusPrezentaciju i radionicu će voditi djelatnice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. Prezentacija i radionica su namijenjene STUDENTIMA Sveučilišta u Splitu.
Stoga dođite i saznajte više o SEA-EU projektu i mogućnostima mobilnosti na sveučilišta u Cádizu, Brestu, Kielu, Gdanjsku i Malti, jer ''...vizija SEA-EU projekta je uspostaviti izrazito međunarodno, višejezično i interdisciplinarno Europsko sveučilište, ojačati poveznice u nastavi, istraživanjima,  inovaciji i prijenosu znanja...'' 

Revidirana verzija sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji - specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
revidirana verzija sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji
Preporuka postupanja u sveučilištima i veleučilištima vezano uz studente koji pohađaju nastavu na studijama u Hrvatskoj ili borave u organiziranom smještaju
Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19):
Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.
Od 24. veljače za studente koje su unazad 14 dana boravili u Kini, Hong Kongu, Japanu, Iranu, Singapuru, Južnoj Koreji te doputovali u Hrvatsku iz talijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Pijemont provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:
  • aktivan zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
  • samoizolacija na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.
Nadalje, oni koji su iz navedenih država i pokrajina u Italiji doputovali prije 24. veljače a sveukupno unutar 14 dana, te su razvili respiratorne simptome, nikako ne smiju ići u kolektiv (na nastavu i druge sadržaje) te se odmah trebaju javiti svom izabranom liječniku.

Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica ENI- Ukrajina

Sveučilište u Splitu dana 26. veljače 2020. raspisuje  Natječaj za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI- Ukrajina, Lviv Polytechnic National University

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 24. 3. 2020.

Mobilnost se može realizirati u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2020./21. do zaključno s 15.7.2021.