Kemijsko-tehnološki fakultet

Koncert filmske glazbe „S/UMAS goes Hollywood“ za Dječji dom Maestral

Ansambl za suvremenu glazbu S/UMAS u suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever u Varaždinu organizira koncert filmske glazbe humanitarnog karaktera pod nazivom „S/UMAS goes Hollywood“ 13. prosinca s početkom u 19.30 sati u amfiteatru Doma mladih u Splitu. Sve novčane donacije koje će se prikupljati na ulazu bit će darovane Dječjem domu Maestral.
"S/UMAS goes Hollywood" ovogodišnji je glazbeni projekt studenata glazbenog odsjeka Umjetničke akademije u Splitu okupljenih u ansamblu za suvremenu glazbu S/UMAS, a ovaj put posjetitelje koncerta, uz brojne filmske hitove, očekuje pravi scenski doživljaj jer im se ovaj put pridružuju kolege s kazališnog i likovnog odsjeka splitske Akademije te studenti Sveučilišta Sjever. Na ovaj način će koncert dobiti i scensku dimenziju koja će dati novi pogled na dobro znane filmske klasike.
Glamuroznu hollywoodsku atmosferu upotpunit će mladi glumci pod mentorstvom izv.prof. Brune Bebić i asist. Andreje Mladinić, a za filmske projekcije zaduženi su studenti multimedije Sveučilišta Sjever pod vodstvom doc.art. Roberta Gečeka.
Za sve vizualne komunikacije zaslužni su studenti likovnog odsjeka Akademije pod mentorstvom izv.prof. Dejana Kršića.
Ansambl S/UMAS aktivno djeluje od 2015. godine kad je osnovan na inicijativu doc. Gordana Tudora koji je ujedno i umjetnički voditelj. Danas ansambl broji 9 članova, no kako bi što vjernije izveli glazbu svima omiljenih filmskih klasika, pridružit će im se još kolega sa glazbenog odsjeka Akademije.

Konferencija „Nabavom znanstvene opreme do jačanja konkurentnosti“ u Zgradi tri fakulteta

U sklopu projekta “Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ u srijedu, 27. studenog, u 12 sati u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta, R. Boškovića 35, održat će se konferencija pod nazivom „Nabavom znanstvene opreme do jačanja konkurentnosti“.

Poziv na nastupno predavanje dr. sc. Sanje Tipurić Spužević

Temeljem članka 2., 3., 4., 5., 6., Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05)

POZIVAM

Vas na

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Sanje Tipurić Spužević u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za rad na Katedri za matematiku, koje će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine u amfiteatru A-02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu s početkom u 13:15 sati.

AMACTFS - Predavanje Katje Cvitanović, dipl. ing. kemijske tehnologije

Poštovane kolegice i kolege,

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da prisustvujete predavanju u organizaciji Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu pod nazivom

„Kemija u industriji“

koje će održati Katja Cvitanović, dipl. ing. kemijske tehnologije, rukovoditeljica grupe postrojenja u INA d.d., Rafineriji nafte Rijeka.

Mladenka Jurin, dipl. ing. - javna obrana teme doktorske disertacije

Temeljem članka 83. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 87. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i čl. 31. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu

MLADENKA JURIN, dipl. ing., studentica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Kemija mediteranskog okoliša“ održat će

JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

pod naslovom
"Sinteza kiralnih 3,5-disupstituiranih hidantoina i fenilamino derivata
parazoantina A i F iz beta-laktama: enantioseparacija,
apsolutna konfiguracija i biološka aktivnost"

dana 25. studenog 2019. godine u 15:00 sati u predavaonici F401 na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakulet u Splitu
  1. Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakulet u Splitu
  1. Dr. sc. Maja Majerić Elenkov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb       

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

                                                                                  Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, v. r.

Natječaj - N.N. 110 od 15.11.2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Ad2.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Računarstvo, za izvođenje nastave iz predmeta „Primjena računala“
Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

************